Toimiva koti

 


VastavaamestariKuntotarkastus / kuntokartoitus

Kokenut rakennusmestarimme tekee kuntotarkastuksia niin omakotitaloihin kuin rivi- ja kerrostaloasuntoihinkin. Raportissa tuodaan esille rakennuksen nykyinen kunto. Lisäksi arvioidaan vaurioriskejä ja esitetään mahdollisia korjaustarpeita. Rakenteita ei rikota eikä pureta. Rakennus tarkastetaan kattavasti vesikatosta perustuksiin. Tarkastuksesta laaditaan kirjallinen raportti.Mikäli asiakas haluaa saada selvyyden mahdollisista rakennuksessa olevista piilevistä virheistä (rakenteiden sisällä), teemme myös lisätutkimuksia. Talotekniikkajärjestelmät arvioidaan näkyvin osin laitteistojen iän ja huoltohistorian perusteella.?

Vastaava työnjohtaja / vastaava mestari

Vastaava työnjohtaja huolehtii ja valvoo että työmaalla noudatetaan rakentamisen säännöksiä,  määräyksiä sekä turvatoimia ja että rakentaminen etenee myönnetyn rakennusluvan mukaisesti. Vastaava työnjohtaja on mukana tarvittavissa katselmuksissa ja tarkastuksissa ja tekee niistä valvontailmoitukset. Tarkastukset dokumentoidaan kuvien kera.

Valvonta

Rakennuttajan valvoja on tilaajan yhdyshenkilö työmaalla. Valvojan tehtävänä on huolehtia, että suunniteltu ratkaisu toteutetaan hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa. Tehokkaalla ja ammattitaitoisella työmaa-aikaisella valvonnalla varmistetaan hyvän rakennustavan ja laadun toteutuminen sekä kohteen tekninen laatu ja arvo.  

Valvojan tehtävät räätälöidään hankkeeseen ja tilaajan resursseihin sopiviksi:

valvontasuunnitelma
tekninen valvonta
ajallinen valvonta
taloudellinen valvonta
urakoiden vastaanotot
lisä- ja muutostöiden hallinta

Konsultointi

Ennen rakennushankkeiden käynnistystä olemme konsultoineet varsinkin asunto-osakeyhtiöiden hallituksia, miten hanke kannattaa toteuttaa, laatineet tarjousasiakirjat ja kilpailuttaneet urakoitsijat.

Ota yhteyttä, niin kerromme palveluistamme tarkemmin. Soita - 050 408 7225 tai lähetä sähköposti pekka.ahlstrand@rako.fi